Långarydssläkten är Sveriges största kartlagda släkt med över 70.000 personer, i 277 av landets 288 kommuner.
Ungefär en halv procent av landets befolkning härstammar från Långarydssläkten.
Flest barn fick Bengt Jönsson Bälhult med 2 giften fick han 20 barn, trots att 8 barn dog i späd ålder fick han
till sin död 61 barnbarn, 48 barnbarns barn och 9 barnbarns barnbarn.
Efter hans död fick han ytterligare 10 barnbarn altså totalt 71 barnbarn.
Laura Karlsson f Strömberg är den som fått flest barn i ett äktenskap. 17 st.
Anna Nilsson f Petersdotter har idag ca: 800 kartlagda ättlingar.

En mycket intressant länk är Eskil Brännäng:s Hemsida om Femsjö


LÅNGARYDSLÄKTEN

Familj 1.

Anders Jönsson, född 1662, död 1716 i Höljeryd, Långaryd. Länsman, bonde.

Vår anfader föddes 1662 under Stormaktstidens mitt. Sverige var då en europeisk stormakt.
Mellan åren 1648 och 1679 stod kampen om Skånelanden och herraväldet i Norden.
Anders Jönsson föddes under denna tid i Långaryd. Inte långt från Skåne på denna tiden.

Hans 7 barn föddes under tiden 1698 - 1712. Under den tiden (1680 - 1700) upprättades det Karolinska enväldet,
det blev slutet för det högadliga rådsväldet och en lågadlig byråkrati utvecklades i landet.
Anders Jönsson fick uppleva Det stora nordiska kriget (1700 - 1718 ) och Sveriges undergång som stormakt.

Gift 1696 med Ingrid Nilsdotter, född 1676, död 1753 i Höljeryd, Långaryd. Bosatt i Höljeryd, Långaryd
Barn:
Anna Andersdotter, född 1697, se familj 2.


Familj 2
Anna Andersdotter
( från familj 1), född 1697 i Höljeryd, Långaryd, död 1753 i Hälghult,
Långaryd. Bosatt i Hälghult, Långaryd. Storasyster Anna var 21 år vid Stormaktstidens
slut. Då 1718 föddes hennes äldsta dotter Helena.

Gift 1717 i Långaryd med Anders Johansson, född 1687,Länsman, bonde död 1768 i Hälghult, Långaryd.
Barn:
Anders Andersson, född 1719, se familj 3.


Familj 3

Anders Andersson( från familj 2), född 1719 i Hälghult, Långaryd, död 1793 i Nissaryd,
Gallagården, Långaryd. Gästgivare i Nissaryd, Långaryd.
Gift 1745 med Karin Andersdotter, 1721, död 1793 i Nissaryd, Långaryd.
Bosatt i Nissaryd, Långaryd.
Barn:
Anders Andersson, född 1757, se familj 4.


Familj 4
Anders Andersson,

(från familj 3), född 1757, död 1822 i N Bekshed, Färgaryd.
Barn:
Jakob Andersson, född 1807, se familj 5.


Familj 5

Jakob Andersson, (från familj 4), född i N Bekshed, Färgaryd, död 1835 i Boxhult, Färgaryd.
Gift 1828 med Elin Jönsdotter,
född 1808, död 1885. Bosatt i Boxhult, Färgaryd.
Barn:
Anders Peter Jacobsson, född 1828, se familj 6. Gift Anna Stina Jakobsdotter, född 1833-10-26, se familj 7.


Familj 6

Anders Peter Jakobsson, (från familj 5), född 1828.
Gift 1860 med Anna Kristina Bengtsdotter, född 1831 i Odensjö.
Barn:
Anna Teresia Andersson, född 1867 i Lunnabo, Femsjö, död 1948 i Lunnabo,
Femsjö, bosatt i Lunnabo, Femsjö.
(Om Anna Teresia kommer mera av ett mycket tragiskt levnadsöde.
Materialet är så omfattande
att det kräver ett flertal sidor och dessa tänker jag bearbeta när tiden räcker till för mig.)


Familj 7
Anna Stina Jakobsdotter,

(från familj 5), född 1833-10-26, död 1894-12-21 i Frillhult. Femsjö. Nyby.
Gift 1856 med Johannes Johansson, född 1831-11-15 i Bålshult, Femsjö, (Fader Teodor Boll)
Död 1916-05-11 i Frillhult, Femsjö. Skräddare i Nyby + 1879 Frillhult, Femsjö.

Odlade upp Nyby. Duktig skräddare och sydde både herr och damkläder t.o.m. brudklänningar.
Vid 50-årsåldern övergick han mer till mössmakeri.

Nyby hörde till Bökeberg och arrenderades 1858. Gifte sig 1856 med Anna-Stina från Bexet
född på "Mårens" i Färgaryd. Som nygifta hyrde makarna ett år en kammare på loftet i Källebo.
Johannes odlade upp Nyby ur skogen (inte ett fot odlad !).
Den gamla manbyggnaden köptes (1000 daler=166 kr) av Sven Petter Andersson i Bökeberg.
Vägen gick förbi Nyby, men flyttades på 1890-talet. Han sydde och odlade!.
Pigan Inga Bengtsdotter (1841 i Villstad) flyttade till Munka Ljungby 1866.
1871 fick han odla ytterligare en bit i skogen mot att han sydde ett par korderojbyxor varje år till markägaren. Arrendekontraktet förstördes vid branden i Bökeberg 1948.
Torparen hade rätt att hämta ved i skogen efter anvisning, liksom stödje- och gärdesfång.
Korna fick beta skogen. Hustrun skulle betala 25 kr och göra 8 dagsverken i Bökeberg.
1884 arrenderades dessutom Knapabos mulbete, Våcknasprångs intag vid Älggölen.
Arrendet överlämnades till mågen August Flink 1885 (750 kr).
När manflyttade till Frillhult, 1879 köptes gården av Båtsmannen Varberg och Maria Samuelsdotter(född i Frillhult),
De flyttade till Slöinge. Frillhult var förfallet - en liten stuga med dålig ladugård, brunn och källare saknades.
Ingen riktig väg och små åkrar. Johannes begärde lantmäteri 1882. Man hade kvar Nyby till 1885. 1887 byggdes en ny
ladugård, 1888 boningshus, 1889 brunnen (Elias i Bäckanäs), brygghus och källare 1894 (Lars Bengtsson i Älmhult).

Barn:
Johan Teodor Johannesson, född 1857, död 1857.
Johan Teodor Ahlström f.Johannesson, född 1858-10-01, död 1884-11-06 i Spångbron, Torup. Skräddare + båtsman.
Tilltänkt äktenskap med Ann Charlott Sjölander Torup.
Sanna Maria Johannesdotter född 1860-12-08, se familj 8. gift Flink
Lamek Elof Johannesson Fride´n, född 1863-02-04, se familj 7.
Linea Beata Johansson, född 1865-06-05, se familj 81.
Linea och Jenny emigrerade till Amerika, läs deras brev hem till Sverige
Lydia Charlotta Johansdotter, född 1867-09-21, se familj 87.
Emma Magdalena Johansdotter, född 1870-01-18 i Nyby, Femsjö död 1897-09-09.
Ida Amalia Benedicta Johansdotter, född 1873-02-16 i Nyby död 1948 i Frillhult.
Jenny Emilia Elisabeth Johanssdotter, född 1875-09-14, se familj 8.
Sven Teofil, född 1877 i Nyby, död 1878.


Familj 8
Sanna Maria Flink Johannesdotter
(från familj 7), född 1860-12-08 i Nyby, Femsjö, död
1937-10-13 i Sofieslätt, Femsjö. Bosatt i Nyby. Vårdades i Lund för ögonsjukdom.
När Flink dog 1927 fick Sanna återigen sköta torpet ensam. Alla barnen hade bildat eget hem.
Hon klarade torpet till hösten 1936, då hon flyttade till Sofieslätt där hon avled ett år senare.
Bökeberg återtog bruket av jorden och hus och ladugård revs 1943. Sanna var en lång och reslig kvinna,
som inte böjdes av det hårda arbetet. Flink; "Jag och Lasse i Bökeberg har de längsta fruntimmren i socknen"
Gästfriheten var stor, intresset för blommor likaså. Nybyblomman = flerårig lövkoja.
Hon hade 2 långa rabatter, som slutade i ett altare av sten med kaprifolium - för att inte tala om påskliljorna.
Hennes blommor prydde många år efter henne, altaret i kyrkan några gånger per år.
Gift 1885-05-16 i Femsjö med Carl August Flink (Andersson), född 1859-09-26 i Andersabo, Löjenäs, Femsjö,
Död 1927-05-16 på Värnamo lasarett ( blindtarmen). Båtsman, räfsmakare, torpare i Nyby , Femsjö.
Växte upp i Johansdal, Lidhult. Båtsman S Hall. Rbkomp 25. Flink betalade 700 kr för Nyby i arrende,
vilket var mycket för den tiden. Han var Båtsman 14-15 år, men tog avsked 15 mars 1894 för att Sanna
inte orkade att ensam sköta både barn och jordbruk.
1895-96 arrenderade han även Knaprabo. Ägnade sig sedan åt odling och förbättringar. Ny ladugård byggdes.


Här har vi kommit fram till (läs undertecknad Jan-Erik Fribergs) släktförhållande till stamfadern är följande.

Min morfar Lamek Fride´n född 1863-02-04.
Morfars mor Anna Stina Jakobsdotter född 1833-10-26.
Morfars mors fader Jakob Andersson född 1807.
Morfars mors farfar Anders Andersson född 1757.
Morfars mors farfarsfar Anders Andersson född 1719.
Vars far var Anders JÖnsson född 1662 se familj 1.

Här väljer jag att avbryta. Det finns nämligen 31 sidor med berättelser om torpen och dess invånare.
En del av detta material återkommer jag med lite längre fram i tiden.

Inlagt på hemsidan 1997-06-06


Efter ett handskrivet dokument från Theodor Boll.

År 1782 den 18 mars föddes jag undertecknad på torpet Hedenstorp i Sandseryd socken av äkta säng
och kristrliga föräldrar. Fadern Johan Theodorsson, modern Annicka Persdotter, blev bosatt i Jönköping år 1806
såsom gevalidigaredräng på landskansliet till år 1807 då jag blev antagen som soldat för roten No 120 Bohult
i denna församling. Varanpå jag bevistade följande fälttåg, nemligen 1807, Malmö 1808.
Till Skåne vidare till Norje i ett fälttåg med danskarna vid en by vid namn Bärby, 1808 till Västerbotten deltog i
ofärderna och i fältslaget vid Säva och Roton den 20 augusti samma år emot Ryssland hvarest jag blev bleserad
varför jag erhöll en tapperhetsmedalj, 1810 åter till Malmö, 1811 till Gotland. År 1872 erhöll avsked med i nåder
till ett ärligt grat även att 1812 var med på kryssning i Östersjön då jag fick ett blesyr därstädes.
Har sedan vistas och bott i denna församling som äger vitsorda om mitt uppförande.


Gud vet hur länge min tid kan vara men önskar och suckar dagligen att när Herren tänker kalla till mig att få
saligen skiljas hädan och åstundar första versen av no= 473 i vår svenska psalmbok. Nu vill jag bryta upp etc.
Denna uppgift är given den 27 Februari 1857 Af Theodor Boll och på begäran teknadt af Anders Andersson
i Stora Tranhult Rättelse vid personalen. Johannes Johansson NYBY FEMSJÖ.

Efter ett handskrivet dokument från Theodor Boll.
Född den 18 mars 1782 Död den 22 januari 1864 82 år gammal "Kom dödlige! En varning tag,
som den så väl behöver. Hvad du än är, var fordom jag; Hvad mig händt går dig över.
Jag lefat men är lagd på bår. O du som trygg och säker går, snart döden dig och hinner.
Bered dig denna verldens flärd,och tänk på sista dagen. Om du föraktar dödens färd du snarast
varder slagen. dag utbäres jag min vän. Ack kanske innan aftonen, du träffad blir av döden.

(Fortsättning på denna text skriven av Theodor Bolls Sonson Johannes Johansson Nyby,finns bevarad)
Från Mors anteckningar om våra förfäder står som följer. Theodor Boll hustrun Maria
Sonen Johan Petter och hans hustru Brita Abrahamsdotter troligen född i Flahult. Deras
söner Sven Magnus och Andreas född den 28 juli 1838 Död den 1 /11 1888 ?
(Det är ett lite konstigt sammanhang här)
Farbror Andreas och sonen Josua var i Frillhult för att täcka tak.
Kl 1 på middagen träffades A. Av ett slaganfall och döden följde omedelbart.
Hustrun Johanna Svensdotter född 14/1 1844 död 7/11 1912 på Bålshult
Barnen Ida Mathilda född 1863 död 1906 ?
Augusta Alida dog 6månder gammal. Josua dog vid 6 år
Karl August 1869 död 1931 ? Johan Enock 1870 dog 24/12 1907.
Johan Enock var gift med änkan Kristina Holst Algusthylte.
Barn
Bärnhard dog ung. Ester Alida 1891 död 1908. Signe Maria död 1894. Josua född 1872 död 1906.
Emilia Maria född 1874 död 1893. Anna Beata död 1894. Lars Edvard död 1909
Barn nr 10 Junia Charlotta född 1884 död 1905.
Tredje sonen. ( Läs här till Johan Petter & Brita) Johannes född på Bålshult 15/11 1831 dog i Frillhult 11/5 1916.
Redan vid 12 års ålder kom J. i skräddarlära vid 50 års ålder ägnade han sig mer åt mössmakeri tills få år
före sin död. 1856 ingick han äktenskap med Anna Stina Jakobsdotter från Bexet. Hon dog i Frillhullt 21/12 1894.  


Berättelse om Johannes Johansson

Johannes föddes på Bålshult 15/11 1831. Han var trägen vid nålen och mycket anlitad skräddare.
Vid 50 års ålder ägnade han sig mera åt mössmakeri som han sysslade med till få år före sin död. 1856
ingick han äktenskap med Anna-Stina Jakobsdotter från Bexet i Färgaryd * 26/10 1833 död 31/12 1894.
Makarna hyrde 1 år på Källebo i en liten kammare på loftet. Far odlade upp torpet Nyby ur skog och mark.
En gammal byggnad inköptes av Sven Petter i Norra Bökeberg. Far hade en ovanlig arbetsförmåga.
I tidiga morgonstunden och under sena kvällar odlade han, på dagarna var han flitig vid nålen.
Gården Frillhult inköptes 1879 av Båtsman- mannen Varberg och hustrun Märta Samuelsdotter född i Frillhult.
Dessa flyttade till Slöinge. Gården Frillhult var i dåligt skick, en gammal låg stuga.
Dålig ladugård, ingen brunn, ingen källare,knappt någon körbar väg och åkrarna var små.
Far begärde lantmäteri på gården och sjön på vägen mot Femsjö kyrka 1882.
Vi hade både Frillhult och Nyby till våren 1885. År 1887 ( svårläst årtal) byggdes ladugården i Frillhult.
1888 bggdes manhus som var klart för inflyttning 1889. Brunnen murades av Elias i Bäckanäs1889.
Brygghuset byggdes våren 1894. Samt källaren murades hösten ?. av Lars Bengtsson Älmhult.


 Dessa anteckningar är troligen nedskriva av Elsa Friberg Frillhult.

Dokumenten är sedan redigerade av Jan-Erik Friberg född i Frillhult 1946.

 

 

Några länkar
från
Femsjöbygd.

Långarydssläkten

Sågknorren

Skoltiden2018
Från Amerika släkten, Brev foton mm. 1897 - 1975

Amerika släkten, Brev foton
Webb Jan-Erik "Janne" Friberg Uppdaterad 02.04.2018