Göteborgs Spelmansgille

Vad är Folkmusik ?

Utdrag ur skrift av Arvid Ekermann till 40 års jubileumet.

Folkmusik till nytta......

I vårt allmogesamhälle fyllde i stort sett all musik ett syfte. Vardagens sysslor fodrade vid hårt arbete något att liva upp med i passande takt. T.ex. att locka på djuren, vid tröskning eller att tillkalla grannar när man behövde hjälp. Vid vallning av djuren använde vallpigorna locklåtar.

Till Nöje

Sången och instrumenten var viktiga på söndagskvällen då det bjöds upp till dans och förströelse. Spelmännens musik blev för den hårt arbetande allmogen en symbol för dans och fest.

Myter

Spelmannen kunde vara dräng, bondeson eller vallpojke men kunde också vara socknens organist eller klockare. Organisten var en notkunnig och bildad musiker och hans spelstil var förfinad och högtravande. Han tog ofta de s.k. extraknäcken för att dryga ut den dåliga organistlönen. Ibland lärde han bondesöner att spela fiol. Den fattige drängen eller vallpojken var ofta självlärd och hans spelstil passade många gånger bättre för den danslystna ungdommen. Han var också billigare och ofta nöjde han sig med betalning i "flytande form".

SPELMANSRÖRELSEN

Sveriges Spelmäns Riksförening bildades 1947
Göteborgs Spelmansgille bildades 1946
Medlemsantalet har växlat mellan 50 - 100 spelmän och har idag 12 medlemmar. Spelkvaliten har förbättrats genom åren och de flesta instrumenten varit representerade såsom, fiol, klarinett, flöjt, nyckelharpa, dragspel, bas och hummel. Läs mer om Hummel här.

Grundarna av spelmansgillet var Gösta Klemming, som under sin studietid vid Chalmers i Göteborg och tillsammans med den då kände spelmannen och värmlänningen Carl Larsson alias Frykdals-Lasse bildade Göteborgs Spelmansgille den 22 sept. 1946.
Gillet har verkat i 68 år.

Olle Zetterquist är konstnär och har gjort våra bakgrundsbilder.

Sidan uppdaterad 12.02.2016

Webb J-E Friberg, bakgrundsbild Konstnär Olle Zetterquist Göteborg / Uppdaterad sida 16/11-14