Ulvhult

Grannbyar strax utanför Femsjös gränser

Det fanns ett antal gårdar i grannsocknarna, som hade närmre till Femsjö kyrkby än till sin egen kyrka och skola. Därför kom man att söka till sig Femsjö. Andra orsaker kunde givetvis vara släktskap.

Ulvhult tillhör Färgaryds församling men hade nära kontakter med Femsjö. Närmsta grannarna var de i Bohult och Hallaböke på mindre än en kilometers avstånd. Joel och systern Hilma hade också på 10-talet en kort period brukat en gård i Ulvhult och blev helt naturligt vänner med det övriga folket i Ulvhult.

Gården som de brukade är första gården i Ulvhult på vänster hand, när man kommer från Hallaböke mot Sofieslätt. Bostadshuset ser likadant ut idag som på 1920-talet (232). På bilden Berta och Bernhard Pettersson som kom till gården efter Joel och Hilma. Ungdomen ordnade dans på gården i slutet av 30-talet. Jag var där som 14-åring, egentligen innan det var tillåtet att vara ute bland den stora ungdomen. Vem ägde eller brukade gården då? I dag ägs den av danskar.

Notering från 2011.12.12 insänd av Sven Erik Pettersson

Det var min farfar och Farmor och barnet på bilden min pappa Gösta Pettersson född 1915, bilden var uppenbarligen tagen 1917 - 1918, då nästa barn föddes 1919. Bilden med 2 vuxna plus ett barn. Uppgiften jag har är att gården heter Dölhult, kanske kan jag längre fram komma att ändra namnet beroende på vad mina efterforskningar visar. Farmor Berta är absolut lätt att känna igen, farfar stämmer nog. Barnet min pappa vid någonstans 3 årsåldern gissar jag, heter Gösta född 1915 på denna plats. Uppgiften jag har visar att de bodde kvar till 1933. Eftersom både min farmor och farfar har varit svårt att hitta bra uppgifter så är detta vad du kan få just nu.
Hälsningar Sven Erik Pettersson


På granngården var Vera Bäckman från Staffansbo i Kållerred född. Hennes far var från Staffansbo och Vera skulle senare flytta tillbaka dit. Hon är en av de som kunde identifiera folk och miljöer från Ulvhult.

Det nybyggda bostadshuset (b233) är Veras föräldrahem i Ulvhult. När bilden tas är huset inte ännu målat. Det var byggt 1916. I dag ser fasaden helt annorlunda ut men fönstret till höger är oförändrat. När bild 234 togs är det vitmålat. Personerna är fr v Ivar Johansson, Ingrid, modern Clara med Vera samt Hanna (syster till Clara) och Maria från Bökeberg.
På bilden till höger Vera, John, född 1921 samt Ingrid.


b321. Denna bild på John han vara tagen samtidigt med bild 234.


I gamla tider byggdes ofta en undantagsstuga till de gamla, när nästa generation hade tagit över brukningen av gården. Bilden till vänster (239) är intressant inte bara därför att den visar en undantagsstuga utan också därför att stugan står oförändrad än i dag (i varje fall för tre år sen, när jag var i Ulvhult). Fr v gammelfar Johan Magnus Johansson, dottern Hanna och Inger Pettersdotter. Vera berättar att huset byggdes av Ivar sen han gift sig med Clara och flyttat till Ulvhult.


Som de flesta Femsjö-bor, som kört vägen mot Sofieslätt noterat, ligger det en gård i Ulvhult, som har bostadshuset till vänster om vägen och ladugården till höger. Bostadshuset återges på bild 240, så som det såg ut för några år sen, då var där för att identifiera miljön. Man höll just på att renovera. När bilden togs bodde där Olivia och Johan Andersson.
På gruppfotot (b241) till höger hela familjen. Sittande fr v Kalle, Helfrid och Edit. Baktill Annie, föräldrarna Olivia och Johan samt Elisabeth. En gård, där så vitt jag vet, ingen gifte sig och där följaktligen den gamla släkten inte finns kvar.


Seglehult och Kull är två gårdar i Färgaryd, som gränsar till Femsjö. Ibland hörde man benämningen "Lilla land", troligen därför att de mer eller mindre var omflutna av vatten, där Mellan och Nordfärgen flyter ihop (kanske någon kan ge bättre förklaring). Den stora vita byggningen är Kull (b246), idag kostnärsgården Vingården och i stort sett oförändrad i sin exteriör. Jag var inne där för några år sen och såg en förstoring i hallen av just detta kort.


Gruppbilden (b248) till vänster vållade mycket bekymmer. Per Gunnarsson i Yaberg kände dock igen en av damerna, som någon från Seglehult. Jag åkte till Seglehult utan att veta vem jag skulle leta efter men knackade på i vad som skulle visa sig var just gården på bilden. Där bor idag Lillebil Ekman, änka efter den lille pojken, Lars, som står längst fram mellan de två gamla. Lillebil visade sig vara mitt uppe i släktforskning och kunde identifiera alla på bilden, som är från de gamlas diamantbröllop den 30 mars 1926. De var Anders Johansson, från Älmås i Femsjö, och hans maka Anna Sara Zakrisson, Seglehult. De är omgivna av sex döttrar och åtta barnbarn. Damerna fr v Ida Charlotta, Emma Alvida, Selma Linea, Jenny Alfrida, Anna Teresia (gift Ekman) och Ester Rebecka. Fler bilder finns från detta tillfälle.


Skoga i Färgaryd ligger väl just inte närmare Femsjö än Färgaryds kyrkby, men andra orsaker fanns uppenbarligen till att syskonen Svensson från Skoga ofta var i Femsjö. De finns med på flera kort med Femsjö ungdom.

Bostaden i Skoga visas till höger (b244). Ett av de få kort där Joel på negativet skrivit varifrån bilden är. Mannen i förgrunden är David Svensson, senare gift i Bohult med Jenny.


Två av ungdomarna till höger (b245) är fr h Bernhard och Ragnar Svensson. Bernhard blev senare känd kommunalman och häradsdomare och han gifte sig med Anna Johansson i Hallaböke, som finns på foto från Hallaböke (bröllopsfotot). Vilka de övriga på fotot är vet jag inte men det fanns inte så många som fick tillfälle att studera på 20-talet, så säkert skall någon kunna identifiera dem.


Grannsocknen Lidhult låg strax söder om Femsjö i Kronobergs län och byarna Gårdshult och Strömhult hade närmare till Femsjö än till Lidhults samhälle. Barnen därifrån gick i skolan i Femsjö och är med på bilder med Femsjö-barn, t ex på födelsekalas i Bökeberg.

Från Stömhult finns en bild på en familj (251). Föräldrarna hette Martin och Jenny och barnen Arvid, Anna och Simon. En av föräldrarna kom från Bohult i Femsjö. Dessa barn var äldre än jag (Martin född 1912) men jag minns väl gården och familjen, bl a därför att jag någon gång på 30-talet var där och plockade potatis.


Det fanns ett foto med en kyrka i bakgunden. Jag lyckades hitta bilder på kyrkorna i grannskapet och fann att det kunde vara Unnaryds kyrka. På en resa från Uppsala hem till Femsjö någon gång 1998 tog jag vägen över Unnaryd. Kyrkan var lätt att hitta, men skulle huset finnas kvar. Bilden antydde ju åt vilket håll i samhället det borde ligga. Min dotter Carina var med. Vi fann huset. Riktningen mot kyrkan stämde. Huset ser nästan likadant ut idag. Det ligger efter vägen mot Hyltebruk. Vi träffade folk som kunde berätta att där någon gång varit pensionat eller kaffe men också församlingshem. Vem vet mer? Vilken förbindelse kunde Joel ha haft med huset och vem var damen på trappan?


Breared

Joel var en mångsidig och skicklig fotograf. Autodidakt.

Man måste förundra sig över alla fina miljöer och negativ med perfekt skärpa. Dessutom de svartvita negativens beständighet. Men alla negativ var helt naturligt inte lika bra. Det var väl naturligt, att när jag började att kopiera och förstora, så plockade jag ut negativ med korrekt exponering. De var ju lättast att göra bra bilder av. Ett sådant negativ visade, som jag trodde, en ung familj, kanske med hembiträde och fyra barn. Ingen kunde ge någon vägledning. Jag bad Hallandspostens lokalredaktion i Hyltebruk att publicera bilden, vilket de gjorde under rubriken: "Om bilder kunde tala."

Efter några dagar ringer Alva Lidhammar från Halmstad. Hon och systern Elsa kände igen bland andra sin mor Rut, född 1907. Bilden visar en syskonskara på sju från Fröböke i Breareds socken. En yngre bror Olle var inte född när kortet togs. Fr v Rut, född 1907; Karl, född 1917; Anders, född 1908, Karin, född 1912; Nils, född 1919; Gerda, född 1910 och framför Josef, född 1922. Kortet troligen tagit 1921. Jag träffade Karin 1998 i Halmstad, som kunde berätta att hon mindes när Joel tog bilden. Hur han kröp under det svarta skynket.

Far till de sju (åtta) barnen var Linof Svensson från Na Saraböke. Linof var bror till Algot, som jag hade på flera kort, bland annat tillsammans med Ludvig i Löjenäs. Jag fick veta att Ludvig och Algot var kusiner. Kortet (bild 300) från Göteborg på sidan om fotografen Joel Andersson hade berett mig bekymmer. Ludvig i Löjenäs var lätt att känna igen, men nu stod det klart att andre mannen från höger var Algot (trots att hatten skymmer ansiktet). Algot hade haft sällskap med Benny Lundsten. Jag hade ett annat kort där Benny och min moster Berta var tillsammans och någon hade talat on att de var goda vänner. Nu känner jag igen min moster Berta. Detta var en av de många historier jag fått från minnesgoda personer. Den är typisk för hur många släktskapsförhållanden och relationen rullades upp vid alla samlaten med mina sageskvinnor och sagesmän.

Bilden på syskonskaran i Fröböke var en av de första kopior jag gjorde. Nu får den bli den sista bild jag skannar in innan dagens upplaga av mina hemsidor om Joels kort måste anses färdig för att läggas ut på webben. Förhoppningsvis får jag kontakt med personer, som kan göra tillägg, kanske rätta fel och efter det kan sidorna dateras upp.