Familjen Flink på torpet Nyby Familjen Flink på torpet Nyby

Joel Andersson verkade som fotograf i många olika sammanhang. Han fotograferade gårdar (med eller utan folket framför huset), skolklasser, bröllop och bröllopskalas, grupper av Femsjö-bor hemma och på utflykt, barn och ungdom, arbetssituationer i skogs- och lantbruket samt naturscenerier. Det är idag svårt att veta hur mycket av detta, som var beställningar, och hur mycket som var bilder tagna av eget intresse. Man kan följa hur Joel fotograferat på samma gård eller i samma familj vid flera tillfällen under den tid han verkade. Ett ställe Joel besökt flera gånger är Nyby, torpet som låg efter vägen mellan Femsjö och Vallshult.

Jag har talat med äldre personer, som minns gamla tider och de menar, att på Nyby måste Joel ha funnit en atmosfär som tilltalade honom. Detta kan förklara varför det finns ganska många bilder från Nyby. I den samling negativ jag har finns totalt 13 olika motiv. Familjen på Nyby levde under små omständigheter men hade en energi och resning, som var utöver det vanliga. Bland andra minns Anna Lisa Pettersson från Norra Bökeberg detta (torpet Nyby låg på Na Bökebergs marker). Hon minns också hur förnöjsamma makarna Flink var, men också att de hade det knapert. Fotot här nedanför är från August Flinks 60-årsdag 1919 - en begivenhet som Anna Lisa var med på, då åtta år gammal.

Själv minns jag inte August Flink (b127), som gick bort 1927 68 år gammal. Däremot minns jag Sanna Flink, som levde till 1937. Hon blev 77år. Jag var många gånger på Nyby på kaffe med min mor. Idag växer det tät granskog på åkrarna och huset är borta sen på 40-talet. Det finns rester av bostadshuset på tomten och av jordkällaren och ladugården. En dag sommaren 1998 stegade jag upp inägorna på Nyby. Detta var möjligt då stengärdgårdarna, som omgav åkrarna, finns kvar. Resultatet blev att åkerarealen kunde ha varit ca 1,5 tunnland, inte fullt ett hektar.


August och Sanna hade två kor som de använde både i jordbruket (b139) och för transporter (b138). Sanna skötte torpet till 1936. jag minns klart att jag var med på Nyby, när den ambulerande tröskan var där. Vilket år? Kanske runt 1930. Mina första riktigt klara minnen går tillbaka till den tiden. Sanna bodde sista året av sin levnad hos dottern Ester. Hon gick bort 1937. Husen på Nyny revs 1943 (Dessa uppgifter efter Dagmer Lundsten i "Torpinventeringen")


Sanna och August Flink drev inte bara det lilla jordbruket utan August var också hantverkare och det var utan tvekan detta som gav den kontantinkomst, som kan ha funnits. Han tillverkade bland annat räfsor och lieskaft, som han transporterade på en dragkärra till marknaderna i bygden.
Inte bara detta. Flink, som alla sa i vardagslag, hade en humor och slagfärdighet, som var väl känd. Säkert trivdes Joel i hans sällskap. August var svåger med Lamek Fridén i Frillhult, också han en skämtsam herre. En historia som jag minns från barndomen handlade om ett husförhör. Lamek beklagade sig för August att nu är det snart husförhör och jag gruar mig för att jag aldri kan lära mig förklaringen till sjätte budet. Husförhöret kom och Fridén fick frågan på just det stycket av komminister Geelmuyden. Svar: "Nu har han varit framme igen den satan!"

Fotot till vänster är från 60-årsdagen och intressant därför att det förutom familjen visar ett stort antal av de närmaste grannarna i Femsjö kyrkby, Vallshult och Bökeberg. Nämnde Lamek Fridén sitter längst till vänster (128).

En annan historia, som berättades, var grannen Emme på Knapabo inblandad i. Gubbarna fiskade i Färgen och en gång, när Emme vittjade långreven, fick han en salt sill på en av krokarna. "När skam går på torra land, går den salta sillen till i Färgen" sägs det att Emme kommenterade.

Flink hade som ung varit båtsman och seglat med fregatten Vanadis och flera andra krigsfartyg. Fregatten Vanadis gjorde en världsomsegling från november 1883 till maj 1885 men det kan inte ha varit på denna seglats, som Flink var med. Äldsta dottern Anny föddes 1885 och det går dåligt ihop med att faderns skulle varit borta två år dessförinnan. Jag besökte Krigsarkivet i Stockholm och kunde få bekräftat, att Flink inte hörde till den besättning, som gjorde värlsomseglingen. Men Vanadis gjorde fler resor.

I personakten för 102 Flink får man veta att han hette Carl August Andersson, kom från Lidhults församling och var född den 26 september 1859, antogs som rekryt den 22 november 1879 och avlade krigsmanseden den 10 oktober 1880. Han var båtsman för Trönninge rote i Södra Hallands Båtsmanskompani. Vidare sägs att han var fem fot och 4,5 tum lång, hade brunt hår och blågrå ögon. Enligt uppgifter från familjen Josefsson (se nedan) kom August Flinks far, Anders Johan Bengtsson, från Sa Bökeberg men flyttade till torpet Andersbo under Löjenäs, där August var född. Senare flyttade familjen till Lidhult.

Många berättelser efter Flink och hans seglatser cirkulerade i Femsjö. Det var min far, som återberättade och konstaterade att Flink var en god underhållare. "När Flink kom till den punkt i berättelsen, då Vanadis rundade en viss udde reste han sig upp." Vilken udde? I Krigsarkivet finns uppgifter om att båtsman 102 Flink var kommenderad på fregatten Vanadis från den 10 maj till den 11 september 1886, en seglats på något över fyra månader. Han tjänstgjorde som eldare. I Krigsarkivet fanns inga uppgifter om rutten för seglatsen. Jag forskade därför vidare på Sjöhistoriska muséet, där det finns böcker med uppgifter om alla krigsfartygen och deras resor på 1800-talet. Seglatsen i fråga gick från Karlskrona. Hamnar/städer som anlöptes var Tanger, Gibraltar, åter Tanger, Casablanca, Mazighan (el Jadida), Asafi (Safi) och Mogador (es Saouria). På återvägen besöktes Plymoth. Resan avslutades med en månads övningar i Öresund och Blekinge skärgård.

Var det när berättelsen handlade om Gibraltar eller kanske om Casablanca, som Flink reste sig upp? Man får också i handlingarna på Sjöhistoriska muséet många andra detaljer om resan. Bland annat att i Tanger steg Sveriges och Norges generalkonsul i Maroko ombord och seglade med till Casablanca. Det berättas också att man fick många gåvor under resan efter den marocanska kusten - oxar, får, getter och ostar.

I anslutning till denna redogörelse skall nämnas att med på samma seglats var också svågern, båtsmännen 127 Fridén från Frillhult. Han tjänstgjorde som hovmästare. Vidare 58 Strandberg, som var född på torpet Smittabo och 114 Alström (Axel Westerdahl) från Femsjö kyrkby. Strandberg tjänsgjorde som officerskock och Alström som backgast.

Sanna Johansdotter/Flink tillhörde på mödernet Långarydssläkten (aBE Acc). Sanna var född på Nyby. Fadern hette Johannes Johansson och var skräddare. Modern hette Anna Stina Jakobsdotter (aBE Ac). Hon födde 9 barn. Sanna var nr tre i syskonskaran och var född 1860. Äldsta barnet, en son, dog som spädbarn. Brodern Johan Teodor, nr två i syskonskaran, blev båtsman. Närmast efter Sanna kom ovan nämnde Lamek Fridén. Två systrar Linna (nr 5) och Jenny (nr 10) for till USA. Systern Lydia (nr 6) blev lantbrukarehustru i Halland. Emma (nr 7) dog 27 år gammal och bodde troligen i hemmet. Systern Ida bodde kvar i Femsjö (hos brodern Lamek i Frillhult) tills hon gick bort 1948. Denna information är dels hämtad från boken Långarydssläkten och dels erhållen från släkten.

Sanna och August Flink fick åtta barn av vilka sju levde till mogen ålder. Med säkerhet har jag bara träffat yngsta barnet Ester, som blev småskollärare och verkade i Sofieslätt i grannsocknen Färgaryd. Hennes dotter Ragnhild Johansson, Viskafors, har hjälpt mig med många värdfulla uppgifter, inte minst med slutgiltig identifiering av personerna på fotona.

Till höger ett vacker foto på Herman och Ester med hemmet i bakgrunden (133). Herman och Ester står vid vägen, som kom från Källebo. Herman emigrerade till USA 1921, men kom tillbaka och bodde i Halmstad. När han återvände, har jag ingen uppgift om men det finns bland gamla kort från mitt hem, två tagna i Chicago, där Herman är tillsammans med mina morbröder Ernst och Johan samt August Johansson, alla från Bohult i Femsjö. På ett av dem finns också en dam och på baksidan är skrivet "Hälsningar från Mr o Mrs H Flink."

Familjen Flink på Augusts 60-årsdag 1919 (130).

Från vänster: Maria Gustavsson/Lidén, 1889-1958, Borås och Halmstad; Ester Johansson, 1900-1981, Sofieslätt, Färgaryd; Sanna Flink, 1860-1937; Johan Flink, 1887-1968, Göteborg; August Flink, 1859-1927; Herman Flink, 1896-1970, Chicago och Halmstad; Sigrid Svensson, 1893-1960, Halmstad och Jenny Salevik, 1891-1982, Borås.

På fotot saknas Anny Karlsson, 1885-1941, Malmö.