Skola, kyrka och prästgård

Skolorna

Folkskolan och småskolan (b100), vardera med ett klassrum och lärarebostäder, låg mittemot kyrkan och ligger där alltjämt, trots att ingen skola längre bedrivs. Vyn över skolorna har har Joel tagit från sydost. I skolboken skriver Robert Andersson, att småskolan 1924 fick en egen ingång för lärarinnan på östra gaveln. Detta enligt ett beslut på kyrkostämman. Fotot bör därför vara tagit 1923 eller tidigare. Folkskolans tillblivelse går tillbaka på ett kyrkostämmobeslut 1874 men skolan stod färdig först hösten 1879 efter många intressanta turer. Småskolan är av yngre datum. Det stod färdigt hösten 1904. Dessförinnan hade den ambulerat mellan gårdarna. Robert Andersson ger i sin skolbok detaljerade och intressanta beskrivningar av hur skolbyggena handlades av kyrkostämman.

Lärarna var jämte prästen de förnämsta personerna i socknen i gamla tider - något av en socknens societet. Aktningen och respekten för lärarna var betydligt större än vad den är idag.

Elias Elmén (b103), 1847-1929, hade varit folkskollärare i Femsjö från 1876 till 1906. Han var född i Vallshult, son till bonden och organisten Anders Elmén. Brodren August var bonde i Vallshult och systern Anna Stina var gift med Anders Jönsson i Femsjö Kyrkby. Elias byggde åt sig i kyrkbyn en pensionärsbostad, som han gav namnet Bygärde. Tidpunkten för fotot till vänster är ganska säkert från Joels första år som fotograf. Elias Elmén är då runt 70 år.

Elmén efterträddes 1907 av Hilding Ahlqvist (b104), som stannade i Femsjö till 1920. Ahlqvist var östgöte och flyttade efter tiden i Femsjö till Högby nära Mjölby. Ahlqvist var född 1880 och avled 1950.

Ahlqvist efterträddes av Bertil Larsson (106), som var född 1899 och uppvuxen i Na Bökeberg. Fadern var Lars (Lasse) Andersson. Bertil stannade i Femsjö till 1924, då han flyttade till en ny tjänst i Värnamo och sedan 1929 till Oskarström. Han avled 1969. Man kan gissa att Joel var god vän med både Ahlqvist och Bertil Larsson. Det finns många negativ i samlingen på dessa två herrar.

Efter Bertil Larsson kom David Kållberg, 1902-1987. Han stannade i Femsjö till 1965. David Kållberg var västgöte och flyttade efter pensioneringen till Ulricehamn. Han var gift med Märta Lundsten. Märta finns på många foton av vilka flera återges på sidan om Kyrkbyn. Något foto på maken David finns inte bland de negativ jag har. Fotot till höger är hämtat från ett skolfoto från 1936. Den intresserade finner många fler uppgifter om lärarna i Robert Anderssons skolbok.

Det var inte så stora krav på utbildning för att verka som småskollärarinna på 1800-talet. Bondhustrun Sanna, 1854-1941, från Haghult skötte denna tjänst i den ambulerande småskolan under 26 år fram till 1897 - samtidigt som hon skötte hemmet och födde fem barn. Till vänster en bild på Sanna och maken August Svensson någon gång runt 1920. Trots att Sanna inte hade någon formell utbildning utöver folkskola är det väl vitsordat, att hon var duktig på att lära Femsjö-barnen läsa, skriva och räkna.

Efter Sanna kom Lärarinnan Fredrika Fredriksson Också hon född Femsjö-bo på torpet Smittabo. Fredrika, 1971-1947, stannade livet ut i Femsjö och pensionerades efter vårterminen 1931. På bilden till höger, som är från 1920, ser vi Fredrika mellan Hilding Ahlqvist och Bertil Larsson.

Före pensioneringen byggade Fredrika en egen bostad i kyrkbyn. Huset som hon kallade Solbacken, ligger på en liten kulle mittemot Bygärde efter vägen mot sjön. I vår släkt kallades Fredrika "moster" Frida. Förklaringen till detta finns på sidan on Lärarinnan Fredrika Fredriksson

Joel tog många kort på skolklasser. Flera av dessa finns återgivna i Robert Anderssons skolbok. Här visas ett par bilder, som inte finns i den boken. På bilden till vänster (102), är barnen födda 1906 och 1907. Barnen är troligen 11 och 12 år, vilket betyder att det bör vara klass 5 och 6 1918 eller 1919. Läraren är Hilding Ahlqvist och eleverna från vänster Ingrid Larsson, Bökeberg; Helfrid från Gårdshult; Astrid Salomonsson, Vallshult; Karin Johansson, Ekornahult; Hanna Karlsson, Älmås; Astrid Larsson, Sa Bökeberg; Gustav Persson, Ekornahult; okänd; Josef Persson, Ekornahult; Karl Persson, Prästgården och Elis Larsson, Flahult.

Bilden ovan till höger (b110) är troligen tagen något senare än bilden till vänster. Flickan i rutiga klänningen, som vänder ryggen mot fotografen, är Edit Salomonsson från Vallshult, född 1908. Jag kan också (med lupp) känna igen Josef Svensson, Na Bökeberg, också född 1908. I 5e eller 6e klass är dessa omkring 12 år och året kan vara 1920. Till vänster småskolebarnen, som bör vara 3 till 4 år yngre.


Ett förtjusande foto av tre skolflickor. Jag kunde inte känna igen dem och hade därför lagt in dem på sidan med okända. Jag insåg dock att de måste vara Femsjö-flickor. Förklaringen fick jag, när Anna-Lisa Pettersson ringde och berättade att hon sett hemsidorna. Inte bara sett dem utan gått igenom dem noggrannt och levt sig tillbaka sin barndom och skoltid. Hon hade också tittat på sidan med oidentifierade bilder. På fotot ser vi Anna Johansson från Ekornahult, Anna-Lisa själv, då från Na Bökeberg och Helga Magnusson från Sa Bökeberg. De finns på andra kort men här är de unga, kanske i första klass i småskolan. De var födda 1911.


Kyrka och Prästgård

En bild på hembygdens kyrka finns på sidan om Femsjö på 20-talet i bilder och text. Det finns många fler bilder på kyrkan. Här väljer jag en bild (b81) från ett tillfälle som uppenbarligen varit ett officiellt besök i Femsjö 1920 av landhövdingen. Vem vet något om vad besöket gällde? Övriga på bilden ledamöterna i kyrko- eller kommunalstämman. Fr v ser vi August Johansson, Hallaböke; Johan Persson, Yaberg (delvis skymd); folkskolläraren och organisten Elias Elmén; okänd; Anton Persson, Yaberg; Landshövdingen; okänd; Komminister Harald Geelmuyden; okänd; Landstingsmannen Johan Larsson, Nissaryd; August Jönsson, Vallshult; tre okända; Anders Johansson, Nabba och Johannes Jonsson, Femsjö kyrkby.

Det finns en gammal kopia på denna bild där det på baksidan står: "Maja Jonsson. Minne fr den 28-11-20. Påstmästarens kl 11.30 fm." och på en annan bild från samma tillfälle står: "Landshövdingen på väg in i kyrkan 1921." Anonym uppgiftslämnare. Jag har ett minne av att någon sagt att landhövdingen nog hette Pettersson.

I november kontaktar jag länsstyrelsen i Jönköping och får då bekräftelse på att så var fallet:Fredrik E Pettersson. Från ett utdrag ur en artikel om landhövdingarna framgår att han var en mycket folklig. Hans bakgrund var bonde,kommunalpolitiker och riksdagaman. Vad han gjorde i Femsjö må finns uppgifter om i landsarkivet i Vadstena!
Bilden på konfirmanderna (91) är från 1922, med konfirmander ur årsklasserna 1907 och 1908. Flickor fr v Helga från Duvhult; Edit Salomonsson, Vallshult; Greta Larsson, Ekornahult; Karin Andersson/Brodin, Löjenäs/Bäck och Rut Jonsson, Femsjö kyrkby. Pojkar fr v Gustav Brodin, Bäck; Karl Guatav Manfred Svensson, Bohult; Sture Kamstedt, Kull, Färgaryd; Gunnar Svensson, Kråkshult, Färgaryd; Ragnar Bengtsson/Svensson, Skoga, Färgaryd; Holger Ahlstrand, Joel Andersson, Älmås och Gustav Svensson,Älmås.


Alla minns vi väl kyrkan klädd med granris och ljus för julens högtider. Bilden här (b99_2) är från sommaren. Blommorna i dekorationerna är dahlior - en sensommarblomma. För dagens unga i Femsjö må bilden vara interssant också därför att den visar koret innan de gamla altartavlorna sattes tillbaka 1942, efter att i många år stått undanställda i tornet. För vilken högtid eller vilket tillfälle hade man dekorerat kyrkan? Det var helt säkert en vanlig högmässa. De fem psalmerna är ur 1819 års psalmbok, som från 1921 utökats med nya psalmer från nr 501 till 673.

431 vers 4 "Upplys vår själ, Och lär oss väl Din helga vilja känna..."

144 vers 5 "Han, som i världen kommen var Att världens synder bära..."

141 vers 10 "I enfald och i ödmjukhet Håll dig till Herrens ord..."

286 vers 1 "Gud, som gläder mina dagar Med din rika nåd och vård..."

134 vers 3 "Du helga eld, all världens tröst, Låt kärlek brinna i vårt bröst..."

En rimlig gissning är att bilden ovan, då man smyckat kyrkan, är från ett tillfälle då pastorn inbjudit till konfirmandträff. Bidlen till vänster (b99_3) är utan tvekan från ett sådant tillfälle. Det finns 78 personer på fotot. Geelmuyden kom till Femsjö 1913 och det kan mycket väl vara ett tillfälle omkring 1920 då de första kullarna konfirmander samlades. Många av ungdomarna, som finns på skolkorten från de åren och från konfirmandkortet ovan känns igen, men också många äldre. Prästgården ser inte likadan ut i dag. En ombyggnad 19?? innebar bl a att verandan gjordes större så att de två mellersta fönstren innefattades i den.


Från kyrktornet har man en vacker utsikt över stora delar av kyrkbyn och bort över Färgen. Bilden ovan till höger (b93) är från 1920. Folket är samlat runt en öppen grav. Det var begravning för Helge Bengtsson från Vallshult. Han gick bort i blodförgiftning, endast 16 år gammal.

Helge hade börjat i någon skola. Jag tror det var i seminarium i Göteborg. När jag var barn fanns flera av hans skolböcker hemma i Vallshult. Han var en duktig tecknare, uppenbarligen tekniskt intresserad och han hade gjort många blyertsreckningar av bland annat flygmaskiner