Gårdar i socknen från vilka inga foton finns på egna sidor. Sidan har fått heta "Socknen runt 1."

Jag har på sidorna om Fotografen Joel Andersson sagt, att han har tagit kort i nästan alla gårdar och byar i Femsjö. För flera av dessa har jag gjort separata hemsidor. Adresserna till dessa finns listade på försättssidan om Femsjö på 1920-talet i bilder och text.

Övriga bilder visas på denna och ytterligare en sida, i motsols ordning. Eftersom Vallshult och Kyrkbyn redan är beskrivna, blir nästa gård Duvhult, sen Råhult, Bökeberg osv via Yaberg och Hallaböke till Älmås eller i stort sett efter socknens yttre gränser.

Antalet bilder varierar starkt och är helt naturligt färre än för kyrkbyn och för de gårdar, där Joel hade speciella relationer.

Duvhult

Från Duvhult finns två foton. Ett bröllopsfoto på Ester Nord och Gustav Larsson från Lokabäck i Unnaryds socken (142) och ett foto på bröllopsgästerna (143), framför Esters hem, "Nordens" i Lilla Duvhult. Året är troligen 1919.

Gustav och Ester separerade, men var nog aldrig skilda. Som äldre bodde Ester tillsammans med brodern David i Vallshult (se nedan). Stugan finns alltjämt kvar och ägs nu av en familj från Skåne (Helsingborg?)
På gruppfotot sitter brudgummens föräldrar till vänster och brudens till höger om brudparet. Av övriga gäster står Signe Larsson från Vallshult bakom, mittemellan brudgummen och hans mor. Brudgummens bror Albert står bakom Nord. I övrigt kan jag identifiera min far Gottfrid Bengtsson (nr 4 fr h) och min kusin Helge Bengtsson (nr 8 fr h). Den långe mannen till vänster är uppenbarligen August Svensson i Haghult.

Huset är sedan åtskilliga år rivet. David, som var bror till Ester, bodde där efter det att föräldrarna gått bort och även Ester, vad jag minns. Senare på 1950-talet bodde David och Ester i Vallshult i den stuga, som tre systrar till Nord (Ida, Lotta och Lina) hade byggt åt sig, nån gång på 1920-talet. Man kan väl gissa att några av damerna på fotot är dessa fastrar till bruden.

Nord hade varit båtsman från 1874 till 1902 och som sådan seglat med flera av krigsflottans fartyg. Hans egentliga namn var Carl Johannes Zakariasson, men fick som alla båtsmän och knektar nytt namn (124 Nord), när han gick i kronans tjänst. Han hade varit skomakare, ett yrke han behöll som civil.

På en granngård i Lilla Duvhult bodde på 1920-talet och senare in på 1940-talet Johan Persson och Augusta. Johan var, som beskrivits under Vallshult, yngste bror till min mormor. Jag minns honom som "Pella-Johan" och kan alltjämt se honom, när gick förbi där hemma på väg mot eller från Femsjö. Min mor hade inte särskilt mycket umgänge med morbrodern i Duvhult. Uppenbarligen därför att Augusta inte uppfattades som särskilt sällskaplig. Ett minne jag har är att vi barn hjälpte Johan och Augusta att plocka potatis. Det bör ha varit nån gång i slutet under 30-talet.

Tredje gården i Duvhult var prästgårdsbostället. Arrendatorn hette Anton. Hos honom bodde en dotterson Gösta, som var min skolkamrat. Jag var ofta där och Gösta hos oss. Senare på 1940-talet var arrendatorn John Persson. Han finns presenterad med bild på sidan om Kyrkbyn.

Råhult

Nästa två bilder gav en hel del huvudbry, ända tills jag kom underfund med, att gruppfotot måste vara från Råhult. Jag mindes helt enkelt hur det såg ut, när man kom cyklande från Duvhults-hållet. Jag åkte dit nån gång under 1998 och kunde konstatra, att gaveln på bostadshuset ser likadan ut idag som på fotot. Jag minns från barndomen att två syskon, Selma och Kalle, samt deras föräldrar bodde där. Pappan hette Sven Petter Magnusson. Ett minne är förknippat med honom eller rättare sagt med hans död. Det var en oskriven lag, att när någon dött skulle folket i grannskapet gå med förning till sorgehuset kvällen före begravningen. Margit från granngården och jag var skickade dit. Vad jag speciellt minns var att det blev mörkt, när vi skulle gå hem. Det var på 30-talet och vi var i 10-årsåldern. Kusligt både med mörkret och med liket i sorgehuset. Gruppfotot är från ett bröllop (143:1). Brudparet måste vara Gustav Johansson (senare Forshage), som gifte sig med Karin, syster till Selma och Kalle. Personerna på bilden är för små för att det ska vara meningsfullt att söka namnge dem. Med förstoringsglas kan jag känna igen många av personerna från grannbyarna.

Jag fann också att två av de äldre herrar, som finns på följande bild (143:2) är med på bröllopsfotot. Gustav Johansson, Saraböke, löste problemet. Från höger ser vi Gustavs farfar Johannes Persson från Norra Saraböke, Komminister Geelmuyden, Johannes svåger Sven Petter i Råhult samt August Jonsson, Femsjö kyrkby. Inte bara personerna och tillfället var klarlagda utan också en släktskap.

Som många minns fanns ytterligare en gård i Råhult. Albert hette bonden, men något kort från den gården finns uppenbarligen inte.

På resan genom socknen hoppar jag nu överEkornahult och Tranhult, som beskrivits på separata sidor och hamnar i Bökeberg. På vägen till Bökeberg passerar vi också Lönåsen och Stensbol. Om några kort funnits därifrån är osäkert. På följande bild finns dock två flickor från Stensbol.

Redan under Skolan finns foton av folkskolläraren Bertil Larsson från Na Bökeberg. Ett mycket intressant foto är från Bertil Larssons hem. Från systerdottern Anna-Lisas 10-årsdag 1921 (B 151). Anna Lisa är en av dem, som varit till stor hjälp med identifiering av flera bilder, och givetvis kunde hon i detalj beskriva gästerna på sitt 10-årskalas. Det skedde när jag besökte henne i Lidhult den den 25 januari 1997. Fr v ser vi Karin Johansson, Ekornahult; Gustav Larsson, Sa Bökeberg; Hanna Karlsson, Älmås/Knalleberg; brodern Josef Svensson; mostern Ingrid Larsson/Thorén; framför henne Rut Johansson, Stensbol; Rut Karlsson, Transholm; Anna Johansson, Ekornahult; Karin Andersson/Brodin, Löjenäs; Edit Salomonsson, Vallshult; födelsedagsbarnet; Rut Johnsson, Kyrkbyn; Helga Magnusson, Sa Bökeberg; Annie Larsson, Sa Bökeberg; Gerda Magnusson, Sa Bökeberg; Greta Larsson, Ekornahult; Astrid Salomonsson, Vallshult; framför Elsa Magnusson, Sa Bökeberg; Astrid Larsson/Axelsson, Sa Bökeberg; Lissie Salomonsson, Vallshult; Anna Johansson, Stensbol; Helga från Duvhult och Ellen Alexandersson, Knallsnäs.

Ytterligare två bilder från Bertils och Anna Lisas hem. De är uppenbarligen från samma tillfälle som födelsedagskalaset. B 152 visar familjen och flera av grannarna i Bökeberg. Fr v främre raden: Lars Andersson, 1849-1923, gammelfar i huset; sonen Bertil Larsson, 1899-1969; fotografen; gammelmor Anna, 1859-1951; dottern Dagmar Larsson/Lundsten, 1903-1988; Signe, Sa Bökeberg; dottern Alma, 1882-1979, tillika Anna Lisas mor och Anna Lisa,

Bakre raden fr v: Tyra och Hilding, Sa Bökeberg; okänd; sonen Gustav, 1895-1962; en kusin till Tyra och Hiding samt sonen Hjalmar, 1893-1936. Anna Lisas far hade gått bort 1912.


Till höger (b153) lyfter Bertil systerdottern, som enligt egen utsago dagen till är var klädd i en blå klänning. Huset vi ser på bilderna, berättar Anna Lisa, brann ner någon gång på 1940-talet.

Anna Lisa är en av dem, som hjälpt mig med identifieringen av många personer och jag är henne stort tack skyldig. Hon är också en person, som har intresse för gamla tider. På annat ställe i dessa hemsidor har jag berättat om att Anna Lisa ringde någon dag efter det att hemsidorna var tillgängliga och tittat på dem. Också ett grattis i efterskott till 90-årsdagen.


Nästa gård i Bökeberg från vilken det finns gruppfoton är Magnussons i Sa Bökeberg. På bilden t v (b158) fr v Leander, 1864-1953, med Lennart i knä´t; Elsa; Matilda, 1975-1940, med Gunnar i knä´t; Gerda; Helga och pigan Hanna i Härnhult.
Barnen Magnusson (b159) är ett av samlingens bättre kort. Fr v Lennart, 1918-; Elsa, 1915-; Gunnar, 1919-; Gerda, 1913-1979 och Helga, 1911-1982. Lennart gav mig alla detaljer.

Från de andra gårdarna i Bökeberg finns inga foton men personer från dem är med på flera kort, t ex på födelsedagsfotot ovan.


Nästa gård från vilken det finns foton är Löjenäs. Först ett par foton från Salomon Frejs och Melvins. Gruppfotot (b164) är tagit framför den gamla byggningen, som sedan flera år är ersatt. Fr v farmor Ida Frej; sonhustrun Anna från Tannåker; Hilma Andersson, kyrkbyn; Johanna Samuelsson, Vallshult; sannolikt Alma och Oskar (syster resp svåger till Anna. Hans Frej identifierade per telefon!) samt Annas mor Sofia (äldre damen i mitten); Melvin Frej/Salomonsson; Albert Salomonsson, Vallshult och farfar Salomon Frej. (Albert och Melvin var bröder). Framför fr v Astrid Salomonsson, Vallshult; en kusin Anna och Stig.
Till vänster (b167) Salomon Frej med sonsonen Stig, född 1919, uppskattningsvis i ettårsåldern. Tredje bilden (b166) är uppenbarligen något år senare och visar Melvin och Anna med Stig och Rune.
Brudparet (b169) är Maria Lundgren från Löjenäs och David Larsson från Na Bökeberg (David var bror till Alma m fl, som finns på b152 under Bökeberg). Man kan konstatera att 20-talet var en brytningstid vad gällde brudparens klädsel. Här har David frack och Maria svart klänning. Mina föräldrar Ida och Gottfrid var traditionell klädda, men bruden hade vit slöja. Bonjour hade också Albert Larsson i Vallshult medan Signe hade vit klänning. Som vi skall finna längre fram på denna sida hade Gunnar i Yaberg och Agnes från Nabba också valt bonjour och vit klänning. Det okända prudparet, som jag efterlyst på sidan med okända har frack och vit klänning, det mest moderna. Bruden har inte församlingens brudkrona i guld, vilket annars var vanligt. Det berättas att kronan var så tung någon brud av den anledningen inte ville ha den, även om kraven i övrigt för att vara kronbrud var uppfyllda.

Det fanns många krigsbarn från Tyskland och Österrike i Sverige åren märmast efter första världskriget. Ett var Herta hos Lundgrens i Löjenäs. På bilden (B 156) här tillsammans med Amanda Lundgren och Bertil Larsson.

Det är uppenbart att Ludvig i Löjenäs hörde till Joels goda vänner. Ludvig är med på många kort och i skiftande situationer. Ofta tillsammans med kusinen Algot i "Skomargårn." Tyvärr är inte skärpan på bilden tillräcklig för att avgöra vad Ludvig (t v) och Algot hade i flaskan (B 173). En bildtext kunde ha varit "När brännvinet kostade två kronor litern."

Ludvig och hustru Elsa med sina två häster (b171) utanför stalldörren. Man kan konstatera att även om bilden i sig är en arbetsbild från lantbruket, så klädde man upp sig för fotografen!

m22 = 332 i negativarkivet och i album 4. Manngårdsbyggnad med som synes ett lappat sticketak. I boken "Sveriges Bebyggelse" finns en bild som sa´ mig att detta kunde vara Magnussons i Na Saraböke. Tvivel framfördes, men vid hembygsdagen i november 2002 konstaterades, att detta verkligen är just Magnussons i Na Saraböke. I ett brev hösten 2003 från nuvarande ägare sägs att det INTE är Magnussons. Detaljer på huset stämmer inte med fotot. Uno Thoren hade tidigare också anfört tvivel. Huset får därför än så länge betraktas som "okänt" Men skam den som ger sig.

Man ser på bilden att marken sluttar från huset och nedåt. Jag går in och letar i boken "Sveriges bebyggelse" och konstaterar att Ludvigs i Löjenäs ligger så. Med den insikten tar jag fram förstoringsglaset och tittar på personerna på bilden och kan då konstatera att det är Ludvig och Elsa. De har samma kläder som på bild 171. Gåtan löst. Bilden hör hemma under Löjenäs.

Saraböke är nästa gård från vilken det finns flera foton. Ett av de allra första negativ, som jag kopierade, var på dessa två söta flickor (b180_1). Orsaken var bl a att negativet var i mycket gott skick. Ingen kunde hjälpa mig att klara ut vilka flickorna var tills Uno Thorén fick se kortet. Han konstaterade: "Men det är jag och Åke." Uno kan väl vara två år och då bör fotot vara från 1926.

Familjebilden (b179) är från Thoréns hem i Sa Saraböke - en byggnad, som ej finns kvar. Fr v Emilia Thorén, Arnold Thorén, Georg Hjelm, Josef och Rut Thorén, Otto Johansson och Oskar Thorén. Flickan hette Lotten och var ett tyskt krigsbarn.

En vacker bild är Ottos och Ruts bröllopsfoto, tagit utanför Rut hem. Fotot bör vara tagit den 23 oktober 1921. Orsaken till att jag vet bröllopsdatum är att jag kommit över en gammal röstlängd från Femsjö. Ett dokument som jag haft en hel del nytta av.

Otto och Rut köpte gården i Na Saraböle av Noak Eliasson, som emigrerade med familjen till USA 1922. På sidan om Tranhult finns en bild på familjen och dess släkt i Tranhult. Noaks far kom från Tranhult. Bilden till höger (B 109) visar de två pojkarna i familjen, Karl född 1909 och Anders född 1906 med sin lärare Bertil Larsson och ett tyskt sommarbarn. Anders besökte det gamla hemmet två gånger och kunde läsa sitt namn i vårdträdets bark, så som han ristat in det före avresan.

Till höger (t12 = 299G i negativarkivet). På denna bild verkar det som att den gamla damen har fått besök av hemsyster. Så skrev jag från början.

FEL! Vid hembygdsdagen i Femsjö i november 2002 blev det klart att detta är en stuga i Sa Saraböke. Den finns alltjämt kvar omedelbart på vänster hand, när man svängt in på vägen upp mot Na Saraböke, Den yngre av de två damerna är Ida (Andersson?) och hennes mamma. Asta Johansson i Sonhult, som arbetade på Malmagården i Hylte, minns Ida från 1960-talet, då hon bodde där. Ida var en lång och stilig dam. Asta kan också berätta Ida och Hilma Andersson från kyrkbyn var de bästa vänner. De umgivks dagligen och hade rum intill varandra.


Det finns fyra gårdar i Na Saraböke. En av dem var Magnussons. Till vänster Magnus och Charlotta på Magnus 80-årsdag (B 175). På bilden till höger (b174) ser vi hela familjen Magnusson samlad, uppenbarligen på pappans födelsedag. Fr v Alma, Klara, Johan, Jenny, Mandus, fadern Magnus, Selma, modern Charlotta, Sven August, Ida och Emma.
Var tog alla dessa syskon vägen? Ida gifte sig med Mandus Holst och till henne kommer jag åter under "Allgunna". Enligt Bertil Larssons Emigrationen från Femsjö till Nordamerika var Sven August i USA tre gånger men kom till slut hem. Första gången han var hemma var när bilden till höger togs. Även Mandus var i USA ett par gånger men kom tillbaka även han. Enligt röstlängd för Femsjö 1953 levde då som ogifta kvar i Saraböke på föräldragården Alma, Johan, Emma, Mandus och Klara.
Mandus och Selma Johansson bodde med sin familj på en av gårdarna i Na Saraböke. Kortet på barnen (B 181) med Ture och Greta samt Margit och Gustav bör vara tagit 1925, då väl Gustav, som var yngst, är knappt ett år. Han är född den 26 december 1924. Farfar till syskonen Johansson var Johannes Persson. Han finns på ett foto tidigare på denna sida under RÅHULT. Johannes var vidare morfar till en syskonskara i Nabba och finns också på Socknen runt 2 under NABBA.

Det finns en fjärde gård i Na Saraböke, "skomargårn", gården längst bort. Där bodde till på 30-talet Algot, som finns på flera kort, bl a under Löjenäs tillsammans med Ludvig.

På första halvcirkeln genom socknen är jag kommen tillYaberg.
Denna bild (b67) är från Yaberg. Johan Perssons mangårdsbyggnad (nuvarande ägare brorsonen Per Gunnarsson). Detta foto är uppenbarligen tagit ganska sent på 1920-talet. Personerna är äldre (ser äldre ut) än på flera andra kort från Kyrkbyn (bl a från Bygärde).

Fr v i främre raden Annie Delin/Persson, Hanna Andersson, Anton Persson och okänd.

Mellersta raden Johan Persson, Gerda och David Persson.

Bakre raden fr v Lisa Delin, Annie Larsson Bökeberg, Gerda Elmén och Hilma Andersson.

Under Kyrkbyn/Bygärde finns fler foton med bl a syskonen Delin och Johan Persson.

Detta är den enda gruppbilden som jag funnit från Yaberg. Däremot är många personer från Yaberg med på kort från andra gårdar. David och Gerda Persson, Johan och Annie Persson finns på bilder från Kyrkbyn, liksom Anton Persson. Anton finns också på sidan om Skola och kyrka. Under Socknen runt 2 finns Gunnar Persson och Agnes.


Ett par bilder som jag tidigt fann var på Bo Persson. Var de är tagna vet jag inte. Kanske Bo vet. Minnas kan han väl knappast. Bilderna har i arkivet nr B182 respektive B183.

Bo som är född 1926, tillhör de yngsta som Joel fotograferade. Dessa bilder bör vara tagna 1928 om Bo var två vid fotograferingen.
Ytterligare en bild från Yaberg (eller Skubbhult). Fotot (b184) visar en stilig kvinna. Det är Ester Bengtsson, född 1985. 1953 bodde hon på Yaberg 1:12.

Bilden till höger är uppenbarligen inte tagen i Yaberg utan hos Fredrika Fredriksson. Jag har fått bilden av Robert Andersson och är osäker på om den är tagen av Joel. Vi ser från vänster Signe Nilsson i Valshult, moster Frida, Ester Bengtsson och sonen Simon.

JAG FICK ETT E-MAIL FRÅN SANTIAGO DE CHILE. FRÅN LEIF LEONARD MORTENSSON , som berättar att hans farfars farfar hette Mårten Carisson Martens och var rusthållare för Yabergs säteri vid slutet av 1700-talet. Vidare säger han att när han 1960 besökte Femsjö och Lidhult ("mina rötters socknar") fick han ett foto av Yaberg, som det såg ut på den tiden. Det ser inte ut som på ditt foto. Det var någon, som berättade att den gamla säteribyggnaden hade blivit förstörd av elden. Leif Leonard undrar om den bild från Yaberg jag har (bild 67 ovan) är den gamla byggnaden och om i så fall hans bild visar fel hus. Bild 67 är ju Johan Perssons hus av senare datum. Kortet som jag nu visar har jag fått från Per Gunnarsson (Pelle i Yaberg). Det visar David Persson (Pelles farbror) framför sitt hus någon gång på 1920-talet. Det är enligt Pelle det hus som Mårten Carisson byggde 1826.

Vidare säger Leif Leonard att vid besöket 1960 hade någon berättat att en av förfäderna skulle ha byggt hotell Mårtensson i Halmstad och undrar vem det kunde vara. Jag kontaktade hotell Mårtensson och fick veta att högskolan i Halmstad gjort en utredning om hotellets historia. Av denna framgår att huset, som skulle bli Hotell Mårtensson, var byggt 1842. Restauratören Fredrik Mårtensson (född i Ljungby 1828) köpte det 1858 och startade den verksamhrt, som alltjämt bär hans namn.