Socknen runt 2

Fortsättning på presentationen av bilder från gårdar, som inte visats på egna sidor. Denna sida har fått heta "Socknen runt 2". Bildkavalkaden börjar i Hallaböke och slutar i Älmås.

Hallaböke är en gård, där Joel ofta fotograferade. Bröderna August och Josua Johansson hade var sin gård. När man kommer från Femsjö-hållet och tar högersvängen inne i Hallaböke by, har man Josuas mangård framför sig. Nu ägd och bebodd av sonen Ragnar. På bilden (b190a) ser vi från vänster Gunnar Johansson, fadern Josua, barnen Hanna, Josef och Anna, modren Alvida, som var född i Älmås. Vidare Gustav Johansson från granngården med far August och mor Ida. Utförandet av verandan är i dag likadan, som den var på 20-talet, efter det att Ragnar nyligen återställt det gamla utseendet.

Nästa foto (b188) från Hallaböke visar gårdens ungdom. I bakgrunden Färgen med Kullö.

Fr.v Gustav Johansson (son August), Josef och Anna Johansson (barn Josua), Gustav Svensson (från gården som nu Allan Larsson äger), Anna Johansson (dotter August), Bertil Andersson (från gården som nu Henry Larsson äger), Hanna Johansson (dotter Josua), Gunnar Johansson (son August) och Folke Lundsten.

Framför Ragnar och Lisa. Lisa var fosterdotter hos Alfred, Henrys morfar. Hon dog ung. Lundsten hade från början sin affär i Hallaböke. Folke var född nyårsafton 1900, Josef den 2 juni 1904 och Ragnar den 20 novenmber 1912. Fotot bör vara ett av Joels första från 1918 eller 1919.

"Pastorn", komminister Harald Geelmuyden friade och gifte sig i Hallaböke med Maria, dotter till August och Ida Johansson. Fotot (b185) visar brudparet med släkten 1920 utanför brudens hem. Fr v i främre raden brudgummens föräldrar (fadern sjökapten från Varberg), brudgummen, Ida, bruden, August, David och Elsy Geelmuyden. Bakre raden fr v okänd, Konrad, tvä okända, Anna, Ernst och två okända. Konrad, Anna, Ernst och David var syskon till Maria. De okända säkert Haralds syskon/släktingar.

Maria kom från ett burget jordbrukar- och virkeshandlarhem och gifte in sig in Femsjö "societet". Det må vara mig förlåtet, att jag återberättar följande, som min mor berättat för mig - just för att påminna om hur tiderna har förändrats. Min mor Ida och Maria var ungefär lika gamla (Maria ett år äldre än mor, som var född 1893) och de hade traskat många gånger tillsammans till skolan i Femsjö. När Maria blivit fru Geelmuyden, gick det inte längre att säga du till den gamla skolkamraten.

Fler bilder med anknytning till Geelmuyden finns under kyrka och prästgård

Boningshus (m32), i bakgrunden ladugård och uthus. Vägen går framför. Det dröjde länge innan jag insåg att detta var granngården till Jusua Johanssons. Bilden är tagen från landvägen framför Josuas. På 1920 ägdes denna gård av Carl Svensson, som hade emigrerat till USA 1905. Senare, 1932, sålde han den till min morbror Johan, som då kom tillbaka från USA. Sex? syskon, alla utom Gustav reste till USA. 1976 träffade jag Hanna i Worburn (nära Boston). Hon var då 86 år gammal. Gustav bodde i det gamla hemmet största delen av sitt liv. Nu ägs gården av Allan Larsson.

Både Carl och Hanna besökte det gamla hemmet,
Carl flera gånger. Hanna hade i sällskap en syterdotter Edna. Mannan till syskonskaran var syster till morfar August i Bohult.
Min mors föräldrahem är redan prestenterat på sidan om Bohult. Haghult skall också få en egen sida HaghultDärför kommer vi till Hallanäs på resan genom socknen.

Vid Hallasjöns utlopp i Färgen fanns en rad mindre vattenfall. Vid det sista strax före utloppet i Färgen låg Hallanäsa kvarn. Mjölnaren hette Aron. Idag finns bara rester kvar efter kvarnen, som delvis är inredd för andra ändamål. Dock så mycket finns kvar att det vid besök där gick att fastställa att bilden till vänster (b203) verkligen föreställer kvarnen i Hallanäs.

På nästa gård i Hallanäs bodde Lorentz Svensson med familj (b202). Jag minns gården som "Lorentzsons". Det är Gustava Svensson, okänd, dottern Gerda och Lorentz, som står framför huset på typiskt Joels maner, att ställa gårdens folk framför bostadshuset.

I samma del av socknen som Hallaböke, Bohult, Haghult och Hallanäs ligger Flahult. Så vitt jag kunnat fastställa finns bara ett foto från Flahult (b200), nämligen på Viktor Larssons gård. Granngården ägde brodern Albert. Två av Viktors barn, Torsten och Elis, finns på skolkort på sidan skolan. Yngst i syskonskaran i Flahult var Maria (Mia), född 1914, som nu bor i Hilmagården i Femsjö. Mia har hjälpt till med identifieringen av flera personer.Vi passerar kyrkbyn, som ju är ingående presenterad på en egen sida, och kommer till
Algutshylte, Lindesberg, Frillhult, Nabba och Stubbeboda. I området ligger också Älmhult men något kort därifrån är inte identifierat. Först några bilder från Algutshylte eller Algunna, som man sa´ i dagligt tal.Familjen Holst (b204) i Algutshylte. Baktill fr v Johan, 1911-2000; Kerstin, 1917-199?; Arvid, född 1913; Mandus, 1880- ; Gustav, 19 -1930 och Ida 1877- . Tidpunkten för fotot bör vara slutet av 20-talet, då Kerstin måste ha varit omkring 10 år när kortet togs. Ida Holst var född Magnusson i Na Saraböke och finns på ett familjekort (b174) från Na SarabökeMangården (b205b) inbäddad i grönska - med viss tvekan. I Sveriges Bebyggelse finns en bild på bostadshuset som i väsentliga detaljer stämmer med denna bild.Syskonen Holst har alla hjälpt till med uppgifter av värde för dessa hemsidor


På vägen mellan Algutshylte och Frillhult låg torpet Lindesberg (eller ligger det kvar?). Där bodde sen början av 1920-talet Lars Petter Johansson (b209). Han avled 1935 vid hög ålder. Hans livsöde är intressant. Bertil Larsson skriver i Emigrationen från Femsjö till Nordamerika om ETT HEM I NABBA SOM FÖRSVANN. Hemmansägaren Carl August Johansson med hustru och sju barn emigrerade 1888, den yngste född 1887. Ytterligare ett barn föddes i USA (de äldsta barnen, däribland Lars Petter hade rest tidigare). Bertil Larsson uppger att två av barnen barnen uppehöll kunskaper i svenska. Lars Petter hade varit gift i USA två gånger och hade haft 12 barn. Tydligen var det en familj som längtade hem. Lars Petter kom alltså tillbaka i början på 1920-talet. Man kan lätt förstå att han var en man som Joel gärna talade med.

Syskonen Johansson i Frillhult var döttrar till Sigfrid. Något kort på Sigfrid har jag inte spårat, men det är svårt att tro att Joel inte skulle tagit en bild av honom. Fotot till vänster (b207) är troligen från 1926. Jag träffade flera gånger Märta, som bodde i f d småskolan tills hon gick bort 1999. Hon och hennes syskon och syskonbarn uppskattade bilderna från barndomen. Baktill i bild Märta och Karin, framtill Edit, Anna och Helga. Anna, född 1924, var min skolkamrat. Det berättas att tre av systrarna gifte sig samtidigt vilket skall ha föranlett Geelmuyden att säga: "Nu slösar Sigfrid med döttrarna."

I Frillhult bodde också farbrodern Albin Johansson, som på bilden har ett ca ett år gammalt barn på armen (b208). Jag har fått en uppgift att det skulle vara sonen Johan men han var född 1910, så det kan det inte vara. Troligare är att det är något av syskonbarnen.

På granngården bodde Fridén, f d båtsman. På sidan om Torpet Nyby finns uppgifter om Fridén och även bild.

Vid bröllopen samlades grannarna och då fångade Joel många på samma kort (b58). Fr v bakre raden Enok i Stubbeboda, Frans Josefsson på "Petrosa", Edvard Karlsson i Löjenäs (från Stubbeboda). Främre raden Manfred i Håknaböke, Hilding i Kullhult, August Josefsson och Johan Karlsson. Johan Karlsson var fosterson i Nabba men född i Femsjö kyrkby. På sidan omKyrkbyn finns uppgiter om honom.

Tillfället för fotot är bröllopet för Gunnar Persson i Yaberg och Agnes i Nabba (b213b), syster till Enok men också till Gottfrid i Nabba och Johan i Gisslabo.

När jag åkte runt i socknen och intervjuade folk, fick jag höra många gamla skrönor. En del säkert sanna. Någon berättade, vem minns jag inte, att Gunnar körde med häst och fjädervagn för att fria till Agnes. Han ställde fjädervagnen och band hästen en bit från Nabba. Ungdomarna i grannskapet skruvade loss hjulen från vagnen och hissade upp dem i ett träd. Gunnar red hem till Yaberg.

Det inte alla i gamla tider som kunde ta häst och fjädervagn när de gick på giljarfärd. Många fick gå, som Karl Oskar fråm Korpamoen.

Syskonbarn till Agnes var Greta i Stubbeboda (dotter till Enok, b211a) samt Allan, Olle och Inga i Nabba (dotter till Gottfrid, b216), här på bild tillsammans med morfar Johannes Persson från Saraböke. Deras mor Judith kom från Saraböke.

Tvekan fanns om vem detta var men det är ganska säkert Greta i Stubbeboda (b329).


Ytterligare syskonbarn finns på b214. Pojkarna fr v Harry och Martin från Gisslabo (barn till Johan) samt Bertil Augustinsson. Flickorna är Inga från Gisslabo och Anna Augustinsson. Släktskapen till Nabba för Gisslabobarnen var dubbel. Inte bara fadern Johan kom därifrån utan också modern som var syster till Augustin i Nabba. Här ser vi dessa barn och kusiner från Stubbeboda och Nabba (till vänster) samt från Nabba och Gisslabo (till höger).

Kullhult är gården längst ut mot Hallandsgränsen.

Från Bengtssons i Kullhult finns flera kort. Det pampiga huset på bilden till vänster (b224) kan behöva sin förklaring. En av döttrarna på gården hade varit i Amerika, blivit änka och kommit hem med en viss förmögenhet, som hon bl a använde till att rusta upp föräldrahemmet. Hon hette Annie (kallades millionärskan i Kullhult) och hon gifte om sig i Sverige med J B Johansson i Fredrikslund, sedermera riksdagsman och jordbruksminister. Annie dog 1915 när dottern Ingrid var tre år och hon lär ha fått det svårt. På bilden fr v Alma, modern Anna-Kristina, Sofie, tyskt sommarbarn Annie Warta, Ingrid, mostern Lina och Elisabeth (Betty). Alma, Sofie och Elisabeth var systrar.

Till höger en bild på Annie Warta och Ingrid (b226). Annie Warta måste ha känt sig väl mottagen i Kullhult. Han kom på besök någon gång på 50-talet. Per Gunnarsson har berättat att han och Konrad i Hallaböke mötte henne i Halmstad.

En av de fyra systrarna hette allstså Annie. Hon gifte sig med Kristensson i Mjälahult. Jag trodde länge att det på (b225) var Kristensson tills jag träffade sonen Börje i Mjälahult 1997. Han visste att det var Linus Kompass tillsammans med modern Sofie och hennes syster Elisabeth.

Jag har ett minne från Bengtssons i Kullhult. Grannen Evald i Vallshult var dräng hos Bengtssons. Det kan ha varit orsaken till att jag var där och hjälpte till med trösken. Det kan ha varit i slutet av 30-talet.

Nästa kort från Kullhult visar traktens ungdom och några äldre på trappan till Bengtssons. Negativet till bilden fanns bland ett 50-tal negativ, som jag fick först 1997. De fanns förvarade i Hilmagården. Jag har inte visat bilden för någon, men kan själv känna igen flera. I främre raden fr v nr 2 Hilma Andersson; nr 6 Märta Lundsten; nr 8 Benny Lundsten länsgt ut Hanna Andersson. I bakre raden fr v nr 2 Sanna i Hallböke; nr 4 Janne Karlsson i Kullhult, nr 7 Emilia Bengtsson i Vallshult; snett t h framför henne Signe Larsson i Vallshult och längst till höger Hilding Nilsson i Kullhult. Till vänster om Hilding troligen hustrun Gerda.

Damerna till vänster (b227) är fr. v Gerda Nilsson, Kullhult (från Stubbeboda, syster till Edvard), okänd, Jenny på Karsnäs, Hilda Nilsson, Knalleberg och Lisa Karlsson från Håknaböke (syster till Manfred)De flesta bönder i Femsjö hade bara en häst. Vem det var på bilden (b228) var inte klart förrän jag stannade framför ladudården i Kullhult och kunde konstatera att portarna ser ut idag, som för ca 80 år sen. Till och med beslagen finns kvar. Därmed var det för mig klart att det måste vara från Kullhult även om anletsdragen på kusken inte gav någon vägledning.

Nästa gård att persentera blir Håknaböke

Manfred i Håknaböke finns med på en bild från Nabba. Bostadshuset (b219) ser delvis annorlunda ut i dag, men detaljer i exteriören var dock tillräckliga för att jag nån´ gång 1997 eller 1998 Kunde konstatera att bilden måste vara från Håknaböke. Personerna framför är för små för att kunna identifieras, men en rimlig gissning är att det är Manfreds föräldrar, han själv och några syskon.

I lilla Håknaböke bodde vad jag erfarit syskon till Manfreds föräldrar. (Ida hette Manfreds mor och hennes syskon Johan, Amanda och August. De skall ha bott i lilla Håknaböke). Bilden är intressant (b221). Grinden på vägen mot Sännö vittnar om den tidens trafik. Det var Märta Dahlblom, som identifierade bilden. Hon och maken Albert bodde där senare. De är upptagna under Håknaböke i röstlängd från 1953. Sista gård i den här utgåvan av hemsidor blir Älmås.

Byn Älmås ligger verkligen i utkanten av socknen. För att komma dit kör man bitvis genom Lidhults socken.

Jag har på sidan om Tranhult

talat om att en av min farfars fars bröder blev bonde i Älmås. Min farfar hade alltså kusiner i Älmås och min far sysslingar (liksom fotografen Joel). Detta var nog inte enda anledningen till att min far var med på det bröllop, som förevigats på bilden till vänster (b229). Älmås hörde till samma byalag som Vallshult, vilket betydde att man var med på bröllop så väl som på begravningar. Brudgum var Josua Karlsson, 1878-1938, från Åkralt i Färgaryd och bruden var Linnea Andersdotter från Ålmås, 1879-1955. Bruden var äldst i en syskonskara på nio. Till vänster om brudparet står brodern Johan och till höger systern Nina. Snett framför Nina systern Naemi. Till vänster snett nedanför Johan står en man och hans korta hustru (med barn framför sig). Den korta damen är systern Julia och maken Gustav Andersson från Ryen vid Bygget. På bilden syns de flesta av grannarna i Älmås (Petter, Manne, Sidon, Oskar, Axel och syskonen Axelsson). Jag har en förteckning på dem, men det för för långt att försöka beskriva dem här.

Bara en skall nämnas, David Axelsson, som står nr 2 från höger. Han kunde identifiera de flesta på bilden.Ett sista brudpar (b231). Det är Olof i Yxnalt och Karin Karlsson från Älmås, dotter till Manne. Karin finns också på bröllopsbilden, glatt skrattande till vänster i bilden.

Petters i Älmås var en gård jag som barn ofta besökte, därför att jag hade skolkamrater där. På bilden med folket framför bostaden (b231a) står fr. v. mor Anna, okänd, Hilma Andersson, okänd och Petter Andersson. Framför äldste sonen Joel och äldsta dottern (namnet har jag tyvärr glömt, Berta?). Petter, Anna och Joel finns också på det stora bröllopsfotot.