Haghult ligger till vänster om vägen från Femsjö till Hallaböke, ca en kilometer in i skogen

Det fanns och finns två gårdar i Haghult. Haghult var i många stycken inte annorlunda än andra byar i Femsjö. En bild från Haghult, som många sett visar "Julastugan" hos syskonen Svensson. Den finns i boken Sveriges bebyggelse, men är troligen inte en av Joels bilder.

På denna bild (195) ser vi julstugan fotograferad av Joel. Det som man speciellt skall lägga märke till är hängkläderna runt taket. Hängkläderna var hemvävda i linne med vit botten och rött mönster. De fanns i de flesta hem. Jag har de som fanns i mitt hem i min ägo. Förr i tiden var det ett måste att hänga upp dem till jul. Jag minns detta, som i går, från mitt hem. Man använde 10-15 mm lång spik (nubb), "julanubb" kallades den. Ett minne. Jag skulle köpa "julanubb" i affären av Lundsten. Det var Senior som expedierade. Han gjorde sig lustig över min förfrågan och förklarade att "julanubb" inte var rätt beteckning (Lundsten var inte infödd Femsjö-bo och hade inte helt anammat det lokala språkbruket).
Personena är syskonen Svensson samt några från granngården. Från vänster Bernhard, en kusin Karl, från Lokabäck i Unnaryd, David (tvilligbror till Bernhard), Gertrud, pappan August, grannflickan Berta Karlsson, systrarna Elisabeth och Jenny samt Hanna från granngården. Sittande Sanna, hon som i många år varit lärarinna i Femsjö. Se skolan.
Familjen Svensson (194) framför hemmet. Fr v Elisabeth, Bernhard, Gertrud, David och Jenny. Framför föräldrarna.

Ingen av syskonen var gift och följaktligen finns inget av det gamla av hemmet kvar i dag. Bernhard arbetade i nästan hela sitt liv hos syskonen Andersson i Femsjö och finns också på sidan om fotografen Joel Andersson.


På granngården bodde Karl och Nelly Jönsson och deras barn. Bilden (198) till höger är intressant ur flera aspekter. Fotot på väggen av studenten är av en broder Gottfrid, som drunknade 1914, när han skulle rädda folk som gått genom isen på Hallasjön. Allmogebonaden på väggen kan vara av bonadsmålaren Anders Andersson i Tranhult. Jag har på sidan om Tranhult berättat att en syster till bonadsmålarens maka kom till Haghult. Hon hette Christina och blev farmor till ovan nämnde Karl och var svägerska med bonadsmålaren. När jag den 24 septenber 1997 besökte Berta och Anna (i dag är båda borta), såg jag bonaden på exakt samma plats som på fotot.

Fr v Jöns, 1906-1986; Verner, 1980-1969; Berta, 1903-1998; Anna, 1909-1998; Hanna, 1901-1996 och Karl, 1851-1926. Även detta hem är nu skingrat. Den enda som gifte sig var Hanna. Hon var gift med August Josefsson på Pertrusa/Nabba.

När jag besökte Haghult 1997 pekade Berta ut en del personer på korten som "amerikanare". Bertil Larsson tar i sin utredning om Emigrationen från Femsjö till Nordamerika upp sju syskon, som utvandrade från Svenssons i Haghult. Den äldste Josua, född 1859, reste 1888 och kom tillbaka vid sekelskiftet och bosatte sig på Näset. Vi får också veta att Johan Paridon, född 1867, reste 1887 och var på hembesök tillsammans med brodern Alfred Severin 1921. Denne senare var född 1869 och reste 1990. Bertil Larsson anger i arkivhandlingarna till sin skrift att det är Paridon sitter till vänster om Severin. Alltså fyra bröder Svensson, f v August, Paridon, Severin och Josua. Paridon och Severin skrev sig även Blomster.
I almumet finns fler kort från Haghult. Här skall ytterligare ett visas (199 C). Det är ett gruppfoto uppenbarligen från 1921 då Johan Paridon och Alfred Severin var på hembesök. Gårdens folk plus en del grannar finns på bilden. Sittande fr v Elisabeth och modern Sanna, Gertrud, Jenny, troligen Anna Karlsson, Josua med maka Eva Kristina från Näset, Berta Karlsson och Svea på Näset.

Stående fr v troligen Karl från Lokabäck, okänd, Johan Paridon, August, Afred Severin Albert och Signe Larsson från Vallshult, Nelly och Karl Jönsson och bakom dem David Svensson, Jöns Karlsson, okänd och Gustav Nilsson, Ulvanäs. I kommentaren till bild 195 ovan sägas att en person är en kusin från Lokabäck i Unnaryd. Han var bror till Albert Larsson i Vallshult. Deras mor var syster till bröderna Svensson i Haghult.
Torpet Näset låg under Haghult en liten bit västerut ner mot Hallasjön. Där bodde Josua med familj. Josua var som nämnts ovan bror till August i Haghult. Bilden till vänster (192) är rimligen tagen på Näset. Framtill sitter Eva, som var från Odensjö, dottern Svea och Josua. Stående fr v Anna Persson, prästgården; August Svensson; sonen Bernhard; Karl från Lokabäck (kusin till syskonen Svensson); Jenny Svensson; okänd; Hanna Karlsson/Josefsson; Maja Bylin; samt Gertrud Svensson (delvis utanför bild); Övre raden David Svensson; Berta Karlsson; okänd och Sigrid Alexandersson.

Mitt minne av familjen på Näset är att Svea ofta var och hjälpte till hos olika familjer i Kyrkbyn. Det har berättats att hon hade en utmärkt sångröst.

Jag minns också hur Josua under gudstjänsterna satt framför prediksstolen men ofta reste sig upp och stod under predikan - ett beteende som tydde på en utsliten rygg. Josua var född 1859 och emigrerade till USA 1888 (året efter brodern Paridon), men kom tillbaka vid sekelskiftet och bosatte sig på Näset, enligt Bertil Larssons utredning om emigranterna.