En dag under sommaren 2010 när jag gick in på Eskils hemsida var den plötsligt nedlagd. Jag försökte ringa Eskil men han svarade inte första gången men vid ett senare tillfälle fick jag kontakt med honom. Vi hade talat om vad som kommer att hända med hemsidan för några år sedan och om hembygdsföreningen i Femsjö kunde föra den vidare och så men det har inte varit någon som gjort det. Nu frågade jag Eskil om det gick bra att jag lägger ut den på min hemsida som visserligen handlar mest om dragspel men även har sidor om släkt och Långarydssläkten. Detta gick utomordentligt bra och Eskil har givit mig förmånen att bevara hemsidan om Femsjö på 1920 talet.

Min avsikt är att inte ändra på sidorna mera än funktionen och har tagit mig friheten att ändra lite på färgerna som ibland var lite starka för ögonen när man läste texterna.
Vill någon Femsjöbo skicka in material till fortsättning om hur folk levt och hur gårdarna ser ut idag så gör jag nya sidor med anknytning till byarna eller gården. Sprid gärna länken till sidan bland vänner och bekanta med anknytning till Femsjöbygd.

Nytt från Lena Svensson om Joel och Bexet Lena Svensson, Bexet

Med vänlig hälsning, Jan-Erik Friberg... sidan uppdaterad 04.02.2016

Länk till mina släktsidor


En hemsida om Femsjö på 1920-talet sedd genom Joel Anderssons
kameralins och berättad av nutida åldriga femsjö-bor.Joel Andersson levde mellan 1892 och 1930. Han var lantbrukare men också amatörfotograf. I gårdarna i Femsjö fanns och finns hundratals av hans av hans foton - i dag gulnade - men vittnande om folk och miljöer från slutet av 1910-talet och från hela 1920-talet.

I hemmet i Femsjö lämnade han efter sig en samling av över 500 glas- och celluidnegativ. Dessa ligger till grund för de hemsidor och fotoalbum, som nu tagits fram. Historien om hur detta gått till och varför kan den intresserade läsa om och se på sidan om Fotografen Joel Andersson. Denna sida följer Joel i första hand hemma på gården. Den visar bilder på den nära släkten, på hemmet och på vad som tilldrog sig hemma på gården. Sidan vill också ge en bild av Joel som person, inte minst hans naturintresse,

Joel fotograferade inte bara hemmavid utan också hos de närmaste grannarna, i skolan, kyrkan och prästgården. Han har också varit runt i så gott som alla byar i socknen och tagit bilder på manngårdsbyggnaderna, på folket och inte minst på barnen. Många bilder är tagna på gårdar utanför socknen och under resor.

Bilderna på dessa hemsidor är i de flesta fall nykopierade från de negativ, som Joel lämnade efter sig.I några fall är de inscannade från kopior som joel själv gjort och som fanns i mitt hem. I några fall har jag lagt in bilder, där fotografen är okänd. Några få ateljéfoton finns med.

Ambitionen har varit att visa folk och miljöer så som de såg ut hemma i Femsjö runt 1920. Många berättelser till bilderna har jag fått av de åldriga Femsjö-bor, som intevjuats. Jag har också egna minnen av händelser och berättelser från barndomen. Varje foto har sin historia.

Hänvisningar (länkar) till särskilda sidor, förutom den till Fotografen Joel Andersson, görs till gårdar och miljöer, som jag bedömt vara intressanta att presentera närmare.

Trots att jag, Eskil Brännäng, född Femsjö-bo och släkt med Joel intevjuat ett 50-tal äldre personer både i Femsjö och i förskingringen, finns det ännu åtskilliga åtskilliga foton på vilka personerna är okända. Detta skrev jag 2001, när hemsidan först presenterades. När den nu 2007 fortfarande finns kvar har ytterligare delaljer klarnat. En del kommer för alltid att bli "okänt."


Fortfarande kan den gamla adressen Lugnet Nåntuna användas men korrekt adress idag är
Eskil Brännäng, Nodéns väg 2B, 755 98 Uppsala, tel 018-320491.


Länkar finns till följande sidor.

Huvudsida om Fotografen Joel Andersson.

En sida handlar om de närmaste grannarna och heter Kyrkbyn

Om skola, kyrka och prästgård handlar Skola kyrka, prästgård.

En sida handlar om lärarinnan Fredrika Fredriksson.

I Vallshult var Joels far född och Vallshult var också min födelsgård.

Ekornahult var en by, där nära släktingar bodde.

En by som Joel ofta besökte var Haghult

Stamgården för vår gemensamma släkt var Tranhult

Mina morföräldrar bodde i Bohult

En familj som Joel ofta fotograferade, bodde på torpet Nyby

Andra torp av intresse finns på sidan Torpen.

Övriga gårdar har jag delat upp i två sidor, som visar bilder från de gårdar som inte presenreats sparat.
Första sidan börjar i Duvhult och fortsätter till YabergSocknen runt 1

Andra sidan börjar i Hallaböke och fortsätter till Älmås socknen runt 2

Det finns en sida med några bilder från skogs- och lantbruklantbruk

Missionären, moster Anna fick en egen sidaFemsjö-Anna
Ett större arbete om henne pågår och kommer att publiceras - exakt hur är ännu oklat.

Brev skrivna av Anna Larsson. Materialet kommer från Birger Jonasson. Uppdatering 2014-12-06

En tid på 10-talet brukade Joel och Hilma en gård i grannsocknenulvhult

en sida som inte ännu är färdig skulle visa joels alla naturfotografierNatur. I albumen däremot finns alla dessa bilder.

Varje bild bild har ett nummer, som angetts inom parentes i texten. Dessa nummer finns på de kuvert i vilka negativen
ligger. En förhoppning är att kunna samla negativen på en Skiva för framtida bruk.
Negativen kommer att överlämnas till HembygsdgårdenNär jag skriver denna uppdatering i januari 2007 finns 4 fotoalbum färdiga. De innehåller fler bilder än vad som finns på hemsidorna. Kopior har tagits fram av dessa album i avsikt att lämnas till hembygdsgården/Friesminnet. Orginalalbumen kommer att tillsvidare finns hos mig eller min familj.

Uppsala i januari 2007 (den första dateringen var juni 2001)

Foto till vänster, Eskil Brännäng som barnEskil Brännäng, klicka på bilden till höger för större.