Ekornahult

På sidan om Joel Andersson har nämnts att av de fyra syskonen i Vallshult (Anders, Johanna, Sven Magnus och Bengt August) kom Johanna, 1845-1922, till Norregården i Ekornahult. Där gifte hon sig med bonden Johannes Svensson, 1845-1919. Johannes och Johanna fick 5 barn: Ida, 1874-1960, gift i Saxhult i Unnaryd; Anders, 1876-1914, som övertog hemmet och gifte sig med grannflickan Charlotta Larsson, 1871-1953; Josua, 1879-1964, gift i Vare i Unnaryd; Signe, 1886-1951, gift med David Karlsson på en av granngårdarna i Ekornahult samt Hjalmar Ehlné, 1889-1971. Hjalmar var den ende som inte blev lantbrukare. Han var stationsmästare i Gislaved.

Första kortet är på Johannes och Johanna. Detta foto finns i Maria Röllekes ägo (Maria/Mia dotter till Signe). Mia fick kortet 1982 av kusinen Karin, som skriver att Karl Wallin tog kortet 1916 eller 1917, då han och brodern Gustav kom cyklande från Traryd. De skulle alltså besöka faster Johanna och kusiner i Ekornahult.
I dag finns inga kusiner i denna släkt kvar i livet, men däremot många sysslingar, bryllingar och avkomlingar i senare led.

Släktfotot från Johannas hem i Ekornahult (147) måste rimligen vara från 1919. F v Alma Johansson (1902-1989, från Saxhult, dotterdotter till Johanna), Signe Karlsson (1886-1951), Karin Johansson (1906-1996, dotterdotter till Johanna), Agnes och Karl (Signes barn), bakom grannen Petter Persson (från 4e gården i Ekornahult, Västergården), Johanna, Charlotta, kusinen Hanna Andersson från kyrkbyn och grannfrun Augusta från Östergården (svägerska till Charlotta). Flickan framför Hanna måste vara Elin, dotter till Augusta. Agnes (1915-1990) och Karl (1917-1981) kan vara 4 resp 2 år och därmed bör årtalet för fotot vara 1919.

Idag ägs gården av Karins dotter Birgitta, född 1936.
Fotot till höger (148) är uppenbarligen från samma tillfälle, som föregående foto. Fr v okänd; David Karlsson, 1889-1968, gift med Signe; Karl; Davids mor Albertina; Alma; framför henne Agnes; Hanna Andersson, kyrkbyn; Johanna samt Augusta med Elin på armen. En rimlig gissning kan vara att mannen till vänster är Noak, Augustas man. På föregående kort har Alma en bredbrättad hatt men inte här, däremot är blus och kjol desamma.


b299C. Denna bild är tagen i Femsjö i syskonen Anderssons hem. Tapeten i bakgrunden är från "Annersas" storstuga och finns på fler kort. Ingen hade identifierat damen ifråga trots att den varit publicerad i Hallandsposten. Slutligen kom jag på att det måste vara Alma Johansson från Saxhult. Jmf bild 147 och 148 ovan. Det finns i albumet vid Ekornahult ytterligare en bild av Alma men utan hatt.
Ekornahult ligger ju bortom Vallshult från kyrkbyn räknat. Till Vallshult är det ca två kilometer från kyrkbyn och till Ekornahult ytterligare ca 3.5 kilometer. När vi gick i skolan slog vi så gott som alltid följe med sysslingarna från Ekornahult, som när de kom till Vallshult, hade varit på väg bortåt en timme. Det var också naturligt att släktingarna från Ekornahult stannade i Vallshult på en kopp kaffe på väg hem från kyrkan. Jag minns släkten i Ekornahult som mycket släktkär.

Syskonen Karin och Anna var ju kusinbarn till syskonen Andersson i Femsjö. Eftersom de hade långt till skolan fick de tidvis bo hos dem under skoltiden. Fotot på Anna, 1910-1999, är tagit i vardagsrummet hos "Annersas" i kyrkbyn (149).


Johannas dotter Signe gifte sig, som nämnts ovan, med David Karlsson på granngården. De hade 8 barn av vilka det finns bilder på de tre äldsta, fr v Karl, 1917-1991, Axel, 1920-1994 och Agnes, 1915-1990 (146). På detta foto är Axel knappast mer än ett år gammal. Bilden bör vara från 1920/21.
Bostadshusen (mangårdarna) har ofta varit svåra att identifiera, bl a därför att man ändrat utseendet vid renoveringar. En av de få, jag tror den enda, där fasaden med verandan ser exakt likadan idag som för 80 år sen är den i Ekornahult (144), där familjen David Karlsson bodde. Joel ställde ofta familjen framför huset men personerna blev då så små, att de är svåra att känna igen. Att det var David och Signe med Karl och Agnes, som stod framför verandan är väl dock klart. (Gårdarna i Ekornahult hette alltså Norregård, Östergård och Västergård, namn som finns på ekonomiska kartan. Hade David Karlssons, som närmast låg i mitten mellan de tre andra, något eget namn?)